Sayın Müşterimiz,

6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında, Rüzgarlıbahçe Mah. Cumhuriyet Cad. No:2 Beykoz/İstanbul adresinde mukim Şirketimiz İş Gıda A.Ş. lehine marka kullanım hakkının tanımlandığı KFC markası (“Şirket”) tarafınıza genel ve özel kampanyalar, etkinlikler, avantajlar, ürün ve hizmet tanıtımları, reklam ve pazar araştırması anketleri için ticari elektronik ileti gönderilebilmesi için açık bir şekilde onay vermeniz gerekmektedir. 

Şirket olarak önceliğimiz her zaman bizimle paylaştığınız kişisel verilerinizin ve siz müşterilerimizin her türlü hukuki hakkının en yüksek önem düzeyinde korunması ve gözetilmesidir. Bu doğrultuda kişisel verilerinizin korunması kapsamında tüm yasal yükümlülüklerimizi yerine getiriyor ve alınması gereken her türlü teknik ve idari tedbiri alıyoruz.

Tarafınıza, Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında ticari elektronik ileti gönderilmesine onay vermeniz halinde; bu amaçla sınırlı olmak üzere telefon numarası ve iletişim bilgisi niteliğindeki kişisel verilerinizin işlenmesine verdiğiniz açık rıza doğrultusunda, Şirketimiz tarafından düzenlenen kampanyalar, yeni gelişmeler, etkinlikler ve tanıtımlarla ilgili bilgi içeren her türlü elektronik ileti tarafınıza gönderilecektir.

Ticari elektronik ileti onayı vermenizin akabinde dilediğiniz zaman, hiçbir gerekçe göstermeksizin bu kullanım şartları kapsamındaki elektronik iletileri almaktan vazgeçebilirsiniz. Bu talebinizi Şirketimize tarafınıza gönderilen iletide yer alan bilgiler aracılığı ile her zaman iletebilirsiniz. Şirketimiz talebin tarafımıza ulaşmasının akabinde derhal işleme alacak ve yükümlü olduğu süreler içerisinde talebinizi yerine getirecektir. Ancak, tarafınıza ticari ileti gönderilmemesi yönündeki ret bildiriminizin işleme alındıktan sonra Şirketimizin yasal zorunlulukları ve tarafınızın yüksek menfaatinin bulunduğu durumlarla sınırlı olmak üzere ticari elektronik ileti gönderilebilecektir.

İŞ GIDA A.Ş.

 

TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ ONAY METNİ

İşbu metin ile, Şirketinizin KFC markası ile ilgili gönderilecek kampanyalar, yeni gelişmeler, etkinlikler ve tanıtımlarla ilgili bilgi içeren her türlü elektronik iletiyi, kişisel verilerimin, bu amaçlarla sınırlı olmak üzere toplanması ve Ticari İleti Açık Rıza Metni ile verdiğim açık rıza doğrultusunda işlenerek, tarafıma Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında telefon, kısa mesaj ve elektronik posta ile ulaşmasını ve elektronik iletilerin içeriğinin ve diğer kayıtların gerektiğinde ilgili Bakanlığa sunulmak üzere kayıt altına alınarak saklanmasına ve bu amaçlarla sınırlı olmak üzere tarafıma ticari elektronik ileti gönderilmesi ve iletişim tercihlerimi istediğim her zaman gerekçe göstermeksizin değiştirebileceğim, ret bildiriminde bulunarak ilgili ticari elektronik iletişimi durdurabileceğim konusunda bilgilendirildiğimi kabul ve beyan etmekteyim. Bu çerçevede KFC markası ile ilgili her türlü ürün ve hizmetlere ilişkin çeşitli tanıtım, reklam, kampanya, indirim, promosyon, satış ve pazarlama amacıyla, mağaza kartı, kredi kartı ve üyelik bilgilendirme, işlem ve uygulamaları için Şirketinizin, tarafıma SMS/kısa mesaj, anlık bildirim, otomatik arama, bilgisayar, telefon, faks, e-posta / mail ve diğer elektronik iletişim araçları ile her türlü bilgilendirmeden haberdar olmak amacıyla ticari elektronik ileti gönderilmesine izin ve onay veriyorum.

HEMEN SİPARİŞ VER